Απρ 06 2016

•ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.Β.Ε . Βιομηχανία παγωτού

•ΒΙΟΜΗΧ. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
•ΒΙΟΜΗΧ. ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
•ΒΙΟΜΗΧ. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ
•ΒΙΟΜΗΧ. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
•ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

•Προμηθευτικός συναιτερισμός φαρμακοποιών (ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ)

•Κατασκευή κτιρίου φαρμακαποθήκης Σερρών

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

•ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε .ΒΙ.ΠΕ Σερρών. Βιομηχανία θυρών ανελκυστήρων

•Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας

Δείτε περισσότερα »