Απρ 06 2016

• ΕΡΓΟ: Τηλεθέρμανση Κοζάνης

• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δήμος Κοζάνης
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000.000 δρχ.

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

Λοιπά δημόσια έργα

Περιλαμβάνεται λίστα λοιπών δημοσίων έργων που ανεληύθησαν από την εταιρία μας.

Δείτε περισσότερα »

; Νεότερα έργα