Απρ 06 2016

•ΕΡΓΟ : Mελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π.181 Δήμου Σερρών

•ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.700.000 €

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

• ΕΡΓΟ: Κατασκευή κινηματοθεάτρου ¨Αστέρια¨ του Δήμου Σερρών.

• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δήμος Σερρών
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5.464.729 €
• Αρχιτεκτονική μελέτη : ΣΧΟΛΙΔΗΣ Ν.-ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ[

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

• ΕΡΓΟ: Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών .

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛ ΑΤΕ-ΣΙΡΙΣ ΑΤΕ
• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δήμος Σερρών
• ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.304.000 €

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ΤΕΕ Σιδηροκάστρου Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών

• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.945.000 €

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

•ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: Κτίριο βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών

•ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΙ Σερρών
•ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500.000 €

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

•ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: Κτίριο Αμφιθεάτρων ΤΕΙ Σερρών

•ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΙ Σερρών
•ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000.000 δρχ.

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

•ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ : Κατασκευή επιβατικών σταθμών Σ.Σ. Προμαχώνα και Σιδηροκάστρου

•ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΣΕ
•ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.050.000 €

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

• ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: 2ο Δημοτικό σχολείο Λιμένα Θάσου

• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000 €

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

• ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: Ψυχιατρική κλινική Γ.Ν.Ν Σερρών

• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000.000 δρχ.

Δείτε περισσότερα »

Απρ 06 2016

•ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση αναβατορίου LIFT στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά Σερρών

•ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
•ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000.000 δρχ

Δείτε περισσότερα »

Παλαιότερα έργα «