«

»

Απρ 06 2016

Λοιπά δημόσια έργα

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ
• ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δ.ΣΕΡΡΩΝ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠΕΚ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
• ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
• ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ (Γ’ΦΑΣΗ)
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
• ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
• ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ
• ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
• ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
• ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΓΑΖΩΡΟΥ
• Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
• ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)
• ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ (Β’ΦΑΣΗ)
• ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ Ν. ΠΕΤΡΑΣ
• ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ (Β’ΦΑΣΗ)
• ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΥΑΣ
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Β’ΦΑΣΗ)
• ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
• ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ
• ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
• Και άλλα