«

»

Απρ 06 2016

• ΕΡΓΟ: Τηλεθέρμανση Κοζάνης

• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δήμος Κοζάνης
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000.000 δρχ.