«

»

Απρ 06 2016

• ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: 2ο Δημοτικό σχολείο Λιμένα Θάσου

• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000 €