«

»

Απρ 06 2016

• ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: Ψυχιατρική κλινική Γ.Ν.Ν Σερρών

foto1

• ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000.000 δρχ.