Εταιρικό Προφίλ

logo1

Η ΕΡΓΟΤΕΛ Α.Τ.Ε η οποία ιδρύθηκε από τους Κυριάκο και Αθανάσιο Τελετίνη το 2001. (ΦΕΚ 11260/19-12-2001 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) με την επωνυμία ΕΡΓΟΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΤΕΛ Α.Τ.Ε., έχει έδρα τον Δήμο Σερρών και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της πόλης, ο δε εργοταξιακός της χώρος βρίσκεται στον δρόμο Σερρών-Νιγρίτης σε γήπεδο 6 στρεμμάτων

Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ανέλαβε ο Αθανάσιος Τελετίνης.
Η ΕΡΓΟΤΕΛ ΑΤΕ είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου, εγγεγραμμένης στο Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις κατηγορίες έργων: Οικοδομικά, Υδραυλικά, Οδοποιία, Ηλεκτρομηχανολογικά, Λιμενικά και ενεργειακά.

Οι δραστηριότητες της περιλαμβανουν κατασκευες Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων στους τομείς των κτιριακών, των ηλεκτρομηχανολογικών, των υδραυλικών, των ενεργειακών και βιομηχανικών έργων και των έργων υποδομής.